kom ihåg Årsmöte 29/3 14.00 CC Stud

  

 

SALUHÄSTVISNING av SWB-hästar

i samarbete med Mälardalens Varmblodsklubb

 

Långfredagen 3 april 2015 i Jällas ridhus utanför Uppsala

10.00 nr 1-9 visas vid hand och löshoppade

ca 12.00 Paus för ombyggnad,

nr 10-16 visas ridna/hoppade,

Därefter är ridhuset öppet för provridning.

För mer info: jennie.jurestam@gmail.com el ring

0734-041380

 

1.  Dreamway

f-14, brun, hingst

e. Dream Boy u.Wayana - Weltmeyer - Wanderer

Uppf. Ulrika Gustafsson / Eriksbergs Stuteri

Pris: 75 000 kr + moms el bud.

Dreamway

 

2.  Intakt

f-14, brun, val, ca 161 cm

e. Colmar u. Dockan (72) - Szkopul - Koncerz xx

Uppf. Per o Johan Köling

Pris: 50 000 kr + moms

 

3.  Bailey-NG

f-13, mbr, sto, ca 157 cm

e. Nintender u. Baltica - Barrichello - Landor S

Uppf. HB Nynäs Gård AB, Annika Arosenius

Pris 60 000 kr + moms

 

4.   Zolo af Ekeby

f-13, hingst, brun

e. Blue Hors Zack u. Ginella - Don Gregory - Rubinstein I

uppf. Ekeby Stuteri HB

Pris 80 000 kr + moms

 

5.  Hzajont CC

f-12, val, brun, 163 cm

e. Pessoa VDL u. Nic Name - Irco Mena - Um Said xx

Uppf. D. Carlberg&Son Intress.AB o CC Stud

Pris 60 000 kr + moms

Hzajont CC

 

6.  Benelli

f-12, 162 cm (växer)

e. Balougraph - Marwin - Silbersee

Uppf. Kicki Söderström

pris 90 000 kr el bud

 

7. Harry

f.-12, val, brun, ca 164 cm

e. Fantast vh Zwarte Pannenhof u. Unique (72) - Szkopul - Lombard

Uppf. Per o Johan Köling

Pris 80 000 kr + moms

 

8. Hybriz CC

f-12, sto, skm, 165 cm

e. Sheraton VDL u. Chariz - Carolus I - Riverman

Uppf. D. Carlberg&Son Intress.AB o CC Stud

Pris 110 000 kr + moms

Hybriz CC

 

9. Milord Primero

f-12, brun, val, ca 162 cm

e. Don Primero u. Milady Keys Esp. (5) - Eighty Eight Keys - Napoleon

Uppf. Ulrika Gustafsson / Eriksbergs Stuteri

Pris 75 000 kr + moms el. bud

 

10. Zarri

f-11, sto, brun, 160 cm

e. Szkopul u. Mimosa - Looping - Midas

Uppf. Björn Andersson

Pris 50 000 kr + moms

 

11. Intermezzo

f-11, 169 cm

e, Bocelli u. Mrs Da Buzz xx - Eighty Eight Keys - Ile de Bourbon

Uppf. Lena Engvall

Pris 144 000 kr + moms

 

12 Eriksbergs LaraCroft

f-11, 164 cm

e. Ludwigs Champion u. Chan-Zant-See - Silbersee - Shogun

Uppf. Ulrika Gustafsson / Eriksbergs Stuteri

Pris 150.000 kr

 

13. Fransellini CC

f-10, val, skm, 169 cm

Uppf. D. Carlberg&Son Intress.AB o CC Stud

Pris 130 000 kr + moms

Franselini CC-1

 

14. Fineman

f-10, val, fux, 175 cm

e. Bocelli u. Bellcicc (66) - Bellini - Ciceron

Uppf. Royne Lundin

Pris 120 000 kr + moms

Fineman

 

15. Venom Version

f-09, brun, val, 168 cm

e. Cyrano de Bergerac u. Shaman by Santana - Marwin - Silbersee

Uppf. Kicki Söderström

Pris 250 000 kr

 

bild Mr Clarence

16. Mr Clarence

f-07, val, brun, 169 cm

e. Looping u. Miss Clara xx - Final Appearance xx - Baillamont xx

Uppf. Annmari Lau Eriksson

Pris 120 000 kr + moms

 

 

För vägbeskrivning; Googla på "Jällagymnasiet"

 

  

 

K A L L E L S E

ÅRSMÖTE 29 MARS 2015

 

14.00

på CC Stud

Motioner samt förslag till valberedningen skickas till

malardalens.varmblodsklubb@telia.se

senast 12/3

Välkommen!

 

 

DAGORDNING VID MÄLARDALENS VARMBLODSKLUBBS ÅRSMÖTE 29 MARS 2015 KL 14.00 CC Stud Häggeby 

 

1. Val av ordförande för mötet

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

6. Styrelsens redovisningshandlingar

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

9. Beslut om resultat och balansräkning

10. Bestämmande av eventuell ersättning till styrelse och revisorer

11. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

12. Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av två revisorer jämte suppleanter

14. Val av representanter till ASVH:s fullmäktigemöte

15. Val av valberedning med en representant för varje län och sammankallande

16. fastställande av medlemsavgiften för 2016

17. Behandling av ärenden hänskjuta från styrelsen

18. Behandling av inkomna förslag från enskilda medlemmar

19. Övriga frågor

20. Avslutning

 

 

 

http://www.ccstud.se/om-cc-stud/hitta-hit-haggebylunds-gard/

 

 

johans hela


 

Bedömningar 2015

Sto och Unghästutskottet beviljar Mälardalens Varmblodsklubbs önskan att arrangera kvalitetsbedömning den 5-6 september 2015.

prel 22-24 maj 3årstest

prel 8-9 aug föl

5-6 sept kvalitén

 

 

 

 

23 mar 2015 Avel
1 mar 2015 Information
1 mar 2015 Information
17 feb 2015 Marknad
17 feb 2015 Nyheter
17 feb 2015 Nyheter
2 feb 2015 Avel
2 feb 2015 Unghäst
20 nov 2014 Evenemang
13 nov 2014 Avel
2 nov 2014 Avel
2 nov 2014 Avel
3 sep 2014 Resultatarkiv
3 sep 2014 Information
28 aug 2014 Evenemang
Nyhetsarkiv