Fölbedömning och exteriörbedömning av ston, år 2015

29 maj 2016 Avel
Proposition  
PM Katalog Resultat 2015 ston Resultat gångartsföl Resultat hoppföl  
Flinkbacken Gångartsföl   Hoppföl  
Myrsjö Gångartsföl   Hoppföl    Ston  
Stjärnborg Gångartsföl                   Ston  
CC Stud Gångartsföl   Hoppföl    Ston