Goda råd om hästförsäljning

30 okt 2012 Marknad

Köpa och sälja häst
21 jul 2011 Marknad
Att köpa eller sälja en häst är ofta en spännnande händelse som också kan handla om en hel del pengar. När en häst kommer till en ny ägare och en ny miljö finns det en ökad risk för att någonting kan hända. Det kan t.ex. handla om någon incident kopplat till att det är nya personer som hanterar hästen eller i kontakten med andra hästar i den nya stallmiljön. I många fall blir det också en period i början där hästen och den nya ryttaren lär känna varandra bättre och ibland kan det leda till något problem för hästen t.ex. att den blir halt. Ibland kan den här typen av problem leda till att köparen vill lämna tillbaka hästen.

Att göra en ordentlig besiktning och vara öppen med all information kring hästen vid en försäljning är särskilt viktigt om du som säljare har en företagsverksamhet (näringsidkare) och köparen är en privatperson. Då är det nämligen Konsumentköplagen som gäller och den innehåller ett omfattande skydd för en privatperson som köper en vara av en näringsidkare. Bland annat innehåller lagen ett skydd för köparen under de sex första månaderna där han/hon kan påtala ett fel hos hästen och då blir det den som är säljare som måste bevisa att felet inte fanns vid försäljningen. Det är nästan ett garantiliknande förhållande.

Nedan hittar du ett antal råd som är användbara för att underlätta vid eventuella problem i samband med en försäljning av en häst.

RÅD VID FÖRSÄLJNING AV HÄSTAR

INFORMERA KÖPAREN

Informera Dig själv om hästens tidigare erfarenheter från eventuella tidigare ägare.
Uppmana köparen att undersöka hästen före köpet, såväl själv som genom veterinärbesiktning på klinik.
Informera köparen om hästens alla tidigare sjukdomar/hältor/övriga problem, även det som kan verka onödigt.
INVESTERA I BESIKTNINGEN – DET TJÄNAR DU PÅ

Använd en veterinär som är specialist på hästar.
Gör en klinikbesiktning, om köparen inte själv gör det.
Om köparen gör en besiktning som Du ej är tillfreds med kan Du alltid göra en egen.
PRIS OCH AVTAL

Om hästen är dyrbar - anlita expertis vid användande av skriftliga avtal.
Dokumentera alla felaktigheter och överenskommelser om hästen i avtalet.
Skriv in i avtalet att besiktningsprotokollet inte utgör någon garanti.
Skriv in i avtalet att försäljningen sker ”i befintligt skick”.
Kompromissa hellre om priset än att undanhålla fel.