Årsberättelse 2004

11 mar 2013 Information

AKTIVITETER ÅR 2004

25 jan        Planeringsdag , Bålsta
15 mars        Styrelsemöte, Enköping
2 april        Årsmöte, Strömsholm
14 april        Konstituerande, Enköping
23-25 april        3-årstest
16 maj        3-årstest
17 maj        Styrelsemöte, Enköping
30 maj        Final Ung i MVK, Riks 3-års ston
9 aug        Styrelsemöte, Hos Lars-Göran Ström
27-28 aug        Föl Säfva
29 aug        Föl Stäket
4-5 sep        Föl Strömsholm
8 sep        Styrelsemöte, Enköping
9-12 sep        Kvalitetsbedömning
19 sep        Fölchampionat o unghästclinic, Strömsholm
20 sep        Dressyrclinic, Strömsholm
28 okt        Styrelsemöte, Enköping
9 dec        Prisutdelning
15 dec        Styrelsemöte, Enköping

…………………………………………………………………………………….

MEDLEMMAR

Antalet medlemmar har under året uppgått till 461

INFORMATION

Under året har det kommit 3 st medlemsinfon, årsberättelsen och det förnäma julnumret. Hemsidan har många besökare.

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har haft 8 st protokollförda sammanträden och ett planeringsmöte under året.

UNG I MÄLARDALEN

Projekt för ungdomar som genomförts under våren med final på pingsten.


Mälardalens Varmblodsklubb vill rikta ett stort och varmt
TACK

TILL ALLA  SPONSORER ÅR 2004
SAMT
TILL FUNKTIONÄRER OCH FRIVILLIGA SOM GJORT VÅRA EVENEMANG MÖJLIGA.

 EMBED MS_ClipArt_Gallery.2 


FÖRLORAT STO ELLER FÖL?
HJÄLP finns att få!
 HYPERLINK "http://www.asvt.se" www.asvt.se
 HYPERLINK "http://www.ulna.8m.com" www.ulna.8m.com
 HYPERLINK "http://www.stallet.com" www.stallet.com
ORDINARIE LEDAMOT            SUPPLEANT       
Ordförande
Carina Lockwall    Anki Bengtsson
Söderby,Strömbro, 740 10 Almunge    Aros Congress center, Box 520, 721 09 Västerås
0174-232 34    021-10 11 11

Vice Ordförande
Sten-Åke Wengberg    Johan Köling
Gransby, 746 93 Bålsta    Tibble Gård, 741 91 Knivsta
0171-52 025    018-38 11 49

Kassör
Lars-Göran Ström    Lars-Erik Fyrberg
Gocksta Dingtuna, 725 92 Västerås    Ekeby , 186 97 Brottby
021-551 16    08-51241440

Sekreterare
Mats Bonnevier    Madeleine Qvarnström
Tunbyv 67 A, 722 23 Västerås    Snåttsla Markim, 186 93 Vallentuna
021-14 12 29    08-512 405 02        

Carina Carlsson    Christer Hansson
Lillinge Hagby, 740 20 Vänge    Grusbanan 58, 744 32 Heby
018-39 71 64    0224-31498

Madeleine Bratt Mörner    Jonas Johnson
Hornsund, 642 93 Flen    Lerhusv 21, 730 40 Kolbäck
0157-310 25    0220-436 62

Therese Treutiger    Jennie Torstensson
Diligensv 43, 131 48 Nacka    Dräggesta, 725 96 Västerås
08-648 23 49    021-64007
……………………………………………………………………………………………………………

        Vald för                Vald för
Carina Lockwall    2003-2004         Anki Bengtsson    2003-2004
Sten-Åke Wengberg    2004-2005         Johan Köling        2004-2005
Lars-Göran Ström    2004-2005         Lars-Erik Fyrberg    2003-2004
Mats Bonnevier    2003-2004        Madeleine Qvarnström    2004-2005
Carina Carlsson    2004-2005         Christer Hansson    2003-2004
Madeleine Bratt Mörner    2003-2004         Jonas Johnson    2004-2005
Therese Treutiger    2004-2005         Jennie Torste    nsson    2003-2004

Ni har väl observerat att MVK har en egen hemsida, Välkommen att besöka oss där 

REVISORER            REVISORSSUPPLEANTER
Anette Telenius            Sten Palmgren
Horn                Regattag 1
725 92 Västerås            723 93 Västerås                    021-127220
Gun Nauclér           
Litslunda, Lillhärad
725 93 Västerås

VALBEREDNING
AB län för 2002-2003             C län för 2003-2004
Gunilla Audell            Jan Philipsson
Gudby gård                Rasbo Stallängen
194 92 Upplands Väsby            755 96 Uppsala
08-51023384                018-368023

D län för 2002-2003             U län för 2003-2004
Vakant                Fredrik Larsson  (sammankallande)
                Holmbo
                733 98 Ransta
                0224-20193
EMBED MS_ClipArt_Gallery.2 

DAGORDNING VID MÄLARDALENS VARMBLODSKLUBBS ÅRSMÖTE ONSDAGEN 30 MARS 2005        KL 19.00  ENKÖPINGS RIDHUS

 1.    Val av ordförande för mötet.

 2.    Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.

 3.    Fastställande av röstlängd.

 4.    Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.

 5.    Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.

 6.    Styrelsens redovisningshandlingar.

 7.    Revisorernas berättelse.

 8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

 9.         Beslut om resultat och balansräkning.                                                                               

10.    Bestämmande av eventuell ersättning till styrelse och revisorer.

11.    Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

12.    Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter.

13.    Val av två revisorer jämte suppleanter.

14.    Val av representanter till ASVH:s årsmöte.

15.    Val av valberedning med en representant för varje län o          sammankallande.               

16.    Fastställande av medlemsavgiften för 2006.

17.    Behandling av ärenden hänskjutna från styrelsen.

18.    Behandling av inkomna förslag från enskilda medlemmar.

19.    Övriga frågor.

20.    Avslutning.