Årsberättelse 2007

16 mar 2013


Mälardalens Varmblodsklubb vill rikta ett stort och varmt
TACK

TILL ALLA  SPONSORER ÅR 2007
SAMT
TILL FUNKTIONÄRER OCH FRIVILLIGA SOM GJORT VÅRA EVENEMANG MÖJLIGA.

 EMBED MS_ClipArt_Gallery.2 


ORDINARIE LEDAMOT            SUPPLEANT       


……………………………………………………………………………………………………………

        Vald för                Vald för
Johan Köling        2006-2007        Görel Nyman    2007-2008
Lars-Erik Fyrberg    2007-2008         Marianne Hedberg    2006-2007
Lars-Göran Ström    2006-2007         Sofia Mikko        2007-2008
Mats Bonnevier    2007-2008        Leonie Svedjemarker    2007-2008
Jennie Torstensson    2007-2008         Emelie Olin Koch    2006-2007
Madeleine Bratt Mörner    2007-2008         Åsa Viklund        2006-2007


Ni har väl observerat att MVK har en egen hemsida, Välkommen att besöka oss där 


REVISORER            REVISORSSUPPLEANTER
Gunilla Berglind            Sten Palmgren

Gun Nauclér           

VALBEREDNING
AB län för 2006-2007             C län för 2007-2008
Sten-Åke Wengberg            Jan Philipsson

D län för 2006-2007             U län för 2007-2008
Vakant                Jonas Johnson
 EMBED MS_ClipArt_Gallery.2 

DAGORDNING VID MÄLARDALENS VARMBLODSKLUBBS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN 8 MARS 2008          KL 14.00 AROS CONGRESS

 1.    Val av ordförande för mötet.

 2.    Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.

 3.    Fastställande av röstlängd.

 4.    Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.

 5.    Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.

 6.    Styrelsens redovisningshandlingar.

 7.    Revisorernas berättelse.

 8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

 9.         Beslut om resultat och balansräkning.                                                                               

10.    Bestämmande av eventuell ersättning till styrelse och revisorer.

11.    Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

12.    Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter.

13.    Val av två revisorer jämte suppleanter.

14.    Val av representanter till ASVH:s årsmöte.

15.    Val av valberedning med en representant för varje län o          sammankallande.               

16.    Fastställande av medlemsavgiften för 2009.

17.    Behandling av ärenden hänskjutna från styrelsen.

18.    Behandling av inkomna förslag från enskilda medlemmar.

19.    Övriga frågor.

20.    Avslutning.                               AKTIVITETER ÅR 2007


11 mars        Årsmöte, Västerås
5-6 maj        3-årstest
12-13 maj        3-årstest
 juni        Karlsdalspokalen, Riks 3-års sto
17-18 aug        Föl Säfva
19 aug        Föl Stjärnborg
25-26 aug        Föl Strömsholm
7-9 sep        Kvalitetsbedömning
22 sep        Fölchampionat o 3-årschampionat, Enköping


…………………………………………………………………………………….

MEDLEMMAR

Antalet medlemmar har under året uppgått till 347 betalande + hedersmedlemmar.

INFORMATION

Under året har det kommit, årsberättelsen på hemsidan och det förnäma avelsnumret och julnumret som tidning. Hemsidan har många besökare.STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har haft 6 st protokollförda sammanträden och ett planeringsmöte under året.