Årsberättelse 2009

11 mar 2013 Information

Mälardalens Varmblodsklubb vill rikta ett stort och varmt
TACK
TILL ALLA  SPONSORER ÅR 2009
SAMT
TILL FUNKTIONÄRER OCH FRIVILLIGA SOM GJORT VÅRA EVENEMANG MÖJLIGA.
FÖRLORAT STO ELLER FÖL?
HJÄLP finns att få!
Mer information finns hos
www.asvt.se
Ordinarie ledamot
Ledamot    Vald för    Åtgärd
Mats Bonnevier    2009-2010     Omval
Bitte Cadstedt    2008-2009    Sittande
Birgitta Dahlin    2009    Fyllnadsval
Marianne Hedberg    2008-2009     Sittande
Eva Johansson    2009-2010    Nyval
Sofia Mikko    2009-2010    Nyval

Suppleanter
Ledamot    Vald för    Åtgärd
Madeleine Bratt    2009-2010     Nyval
Anna Johansson    2009-2010    Nyval
Henrik Mikko    2009-2010    Nyval
Eva Rietz    2008-2009    Sittande
Gill Schröder    2009-2010    Nyval
Leonie Svedjemarker    2009-2010    Nyval

Revisorer        Revisorssuppleant
Ledamot    Åtgärd    Ledamot    Åtgärd
Lars-Göran Ström    Omval    Sten Palmgren    Omval
Olle Torstensson    Nyval

Valberedning
AB län    2010     Lars-Erik Fyrberg (fyllnadsval, sammankallande)
C län    2010-2011    Jan Philipsson (omval)
D län          Vakant
U län    2010-2011    Jonas Johnson (omval)
Ni har väl observerat att MVK har en egen hemsida, Välkommen att besöka oss där
www.malardalensvarmblodsklubb.seDAGORDNING VID MÄLARDALENS VARMBLODSKLUBBS ÅRSMÖTE
SÖNRDAGEN 11 APRIL 2010 KL 16.00 HEBY FOLKETS HUS

    •    Val av ordförande för mötet.
    •    Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.
    •    Fastställande av röstlängd.
    •    Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
    •    Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
    •    Styrelsens redovisningshandlingar.
    •    Revisorernas berättelse.
    •    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
    •    Beslut om resultat och balansräkning.                                                                               
    •    Bestämmande av eventuell ersättning till styrelse och revisorer.
    •    Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
    •    Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter.
    •    Val av två revisorer jämte suppleanter.
    •    Val av representanter till ASVH:s årsmöte.
    •    Val av valberedning med en representant för varje län och sammankallande.   
    •    Fastställande av medlemsavgiften för 2011.
    •    Behandling av ärenden hänskjutna från styrelsen.
    •    Stadgeändring, medlemsstrukturen.
    •    Behandling av inkomna förslag från enskilda medlemmar.
    •    Övriga frågor.
    •    Avslutning.                               
Aktiviteter år 2009

Årsmöte
Planeringsdag
6 st protokollförda möten
5 dagar 3-årstest
3 dagar Fölvisning/Stamboksföring/Premiering
2 dagar Kvalitetsbedömning
Prisutdelning med föreläsning av Jens Fredricsson
Utbildningspaket med avelsföreläsningar
Bedömningsledarträff
Ordförandeträff

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar har under året uppgått till 255 st betalande och 30 st hedersmedlemmar.
INFORMATION
Under året har information spridits via årsberättelsen, på hemsidan och ett nummer av medlemstidningarna. Hemsidan har många besökare.
STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har haft 6 st protokollförda sammanträden och ett planeringsmöte under året.
KARLSDALSPOKALEN
Pokalen tilldelas Ingrid Karlsson men tillfälle fanns inte att överlämna den under året.
KUNGAKANNAN
Kungakannan vanns år 2009 av First Love, e. Fürst Heinrich u. Annica e. Welton, uppf. Uwe Marken, äg. European Dressage Design AB
HORNSUNDSPOKALEN
Hornsundspokalen är skänkt av Madeleine Bratt Mörner och  vanns år 2009 av Charmante Rökärr (SWB), e Cracker Jack,  u Claire (SWB) e New Balance, uppf/äg Stall M & B Goertz..
PRISUTDELNING
Prisutdelning av championats- och vandringspriser förättades vid SLU, Uppsala, den 14 september. Kvällens program bestod, förutom prisutdelning, av en buffé, information om den hästgenetiska forskning som bedrivs på Institutionen för husdjursgenetik, SLU,  samt en föreläsning av Jens Fredricsson ”Från föl till femåring”. Alla MVK:s funktionärer under 2009, bjöds in till evenemanget som var mycket uppskattat och samlade mer än 90 personer.


FÖRELÄSNINGAR
Vid två tillfällen ordnades ett utbildningspaket för uppfödare och andra avelsintresserade. Kursmaterialet var framtaget av Elisabeth Olsson, ASVH. Vid första tillfället föreläste Linda Kjellberg om ”Avel och avelsprogram” och Jonas Johnsson berättade och visade praktiskt hur man visar häst vid hand, och löshoppar. Vid det andra tillfället föreläste Linda Kjellberg om ”Att välja hingst” och Olle Torstensson berättade vid ett praktiskt moment om hur man dömer exteriör.

Vi tackar våra sponsorer under 2009
LÖVSTA STUTERI
En fri betäckning med Weltman 975 till bästa mälardalsuppfödda gångartsto vid av Mälardalens Varmblodsklubbs arrangerade treårstest vid Strömsholm helgerna 8-10 och 16-17 maj 2009. Priset vanns av Ambers Darling (SWB).
FLYINGE AB/WESTLIFE AB
Till högst bedömda svenskuppfödda hoppsto vid treårstestet på Strömsholm, helg 1 och 2 sammanslaget, skänktes en fri betäckning med någon av Westlife AB:s hingstar som ingick i Flyinges program 2009 (Careful 1112, Balougraph 1150, eller Nintender 1189).
TIBBLE STUTERI
En fri betäckning med Szkopul 929 till
    •    Uppfödaren av bästa mälardalsuppfödda hoppsto vid 3-årstest på Strömsholm, helg 1. Priset vanns av Åsa Ekland, Cayenne (35) (SWB)
    •    Uppfödaren av bästa mälardalsuppfödda hoppsto vid 3-årstest på Strömsholm, helg 2. Priset vanns av Eleonor Räim, Biscaya Ray (F.2) (SWB)
AGRIA
Segertäcke till bästa hopp-resp. gångartshäst vid treårstest på Strömsholm, helg 1 och 2.


Vandringspriserna – 2009 års pristagare
Klubben har tre st vandringspriser. De är ständigt vandrande och inteckning erövras av den som är uppfödare till framgångsrikaste Mälardalsuppfödda tävlingshäst i hoppning,dressyr och fälttävlan.

IRMA LA DOUCE CUP, silverpokal skänkt av Yvonne och Sture Frykfors till bästa hopphäst.
Erövrades 2009 av Ann Louise Karlsson, Västerås för uppfödningen MADICK (F.5) , f-96, e. Cortez 679, u. Phacelia (F.5), ue. Ceylon 454.

KLANGENSTAM, handgjort tennfat skänkt av Börje Klangenstam till bästa dressyrhäst.
Erövrades 2009 av Eva Djurberg för uppfödningen RAINMAN, f-93, e, Bellini 817, u. Edelweiss II (40) 15196, ue.Utrillo 432.

CHARTAGOPOKALEN, silverpokal skänkt av Elly Elowsson anda till bästa fältävlandshäst.
Erövrades 2009 av Fam. Lagerdahl för uppfödningen BALLY’S GERONIMO, e. Strong Statement xx u. Bally Mee e. Irco Marco 662.

Vandringspriserna har under årens lopp erövrats av:
IRMA LA DOUCE CUP:
1981 -  82    ZORRO    e. Nepal 390 u. Sonya 9733 e. Gladiator 
    Uppf. Per Köling
1983    NOTRE FILS    e. Nepal 390 u. Notre Dame 616 e.Grafit
        Uppf. Staffan Hammarskiöld
1984 - 86    JFB ZORRO    se 1981
1987    CURATOR    e. Imperator 529 u. Curiosa 12945 e. Fantom II 476
        Uppf. René Flück
1988 - 89    MERILLO     e. Utillo 432 u. Merci 10082 e. Toreador 418
        Uppf. Folke Klint
1990    STRELING    e. Utrillo 432 u. Corima 10071 e. Immer 358
        Uppf. Magnus Knutsson
1991 - 92    BOHÉME    e. Bordeaux 502 u. False Alarm xx e. Centab
        Uppf. Tina & Tommy Norström
1993 - 95    CARELESS WHISPER    e. Cortez 679 u. Camena 18149 e. Callaghan 460
        Uppf. Robert Blom
1996 - 97    COLO    e. Koncertz u. Jalika 16531 e. Bordeaux 502
        Uppf. Fam. Arnoldsson
1998 - 99    GRAAL    f-89 e. Cortez 679 u. Ma Griffe e. Atlantic
        Uppf. Catarina Piper
2000    INDRA    f-89 e. Maraton 600 u. Nike 10062 e. Verdi
        Uppf. & ägare Fam. Brunes
2001 - 03    GRAAL    se 1998
2004    COLUMBUS H    e. Cortez 679 u. Chaddidjaxx  e. Colombian Friend xx
2005 - 08    MADICK    e. Cortez 679 u. Phagelia e. Ceylon
        Uppf. AnnLouise Karlsson

KLANGENSTAMS:
1981 – 82    QUICK    e. Chick 403 u. Zigana 5819 e. Anno 282.
        Uppf. Lena Lundgren
1983    TINTIN    e. Quantas xx u. Ciao 7718 e. Afghan 277.
        Uppf. Svante Sällberg
1984    FRAICHALL     e. Chagall 455 u. Frida 7197 e. Piaff 399.
    Uppf. Christina Gustafsson
1985 – 86    HAMPUS    e. Nepal 390 u. Holiday 7308 e. Piaff 399
        Uppf. Ann-Sofie Lundqvist
1987    CUPIDO    e. High Perch xx u. Amorina 12448 e. Nepal 390
        Uppf. Peter Lilja
1988 – 92    DANTE    e. Duell 524 u. Limona 11342 e. Um Saida xx
        Uppf. Per Ivander
1993 – 94    JENNIFER    e. Cyrill 523 u. Jemara III 13237 e. Marramas 535
        Uppf. Olle Högstedt
1995    ADRIAN    e. Lombard 592 u. Fabina 14391 e. Alpen Fürst 517
        Uppf. Ann-Sophie Lundqvist
1996 – 97    FRAPÉ    e. Pepe 747 u. Franciscana 13920 e. Furidant 500
        Uppf. Bo Helander
1998    TROND    f-85 e. Utrillo 432 u. Tusch xx 10725 e. Curacao xx
        Uppf. Tina & Tommy Norström
1999    OSCAR    f-82 e. Flamingo 481 u. Mariana e. Chagall 455
        Uppf. Irene Nyberg
2000 – 01    CEZAR    f-90 e. Cortez u. Fayerise e. Farnese
        Uppf. Ingrid Landrin Ägare: Tinne Wilhelmsson
2002    ARRO-BELL     f-91 e. Anart 583 u. Mia-Bella 15404 e. Stove Friend xx
        Uppf. Agneta Sjögren-Fredriksson
2003    CHARTREUSE    e Good Future u.Henessy 14769 e. Chagall 455
        Uppf  Annelie Lindblom
2004 - 06    HECTOR    e. Gauguin de Lully 813 u. Hepatitia e. Hertigen
        Uppf. Equimeda
2007    RAINMAN    e. Bellini 817 u. Edelweiss II (40) 15196, e.Utrillo 432
        Uppf. Eva Djurberg
2008    RAINMAN    se 2007

CHARTAGO POKALEN:
1981-83    LYRIK    e. Nepal 390 u. Orchidée 7097 e. Oberon 395
        Uppf. Bröderna Hjelmstedt
1984    ZATYG    e. Nepal 390 u. Zindra e. Senator
        Uppf. Elsie Huhtapalo
1985    NOTRE DAME III    e. High Perch xx u. Gabriella 7964 e. Oberon 395
        Uppf.Staffan Hammarskiöld
1986 - 87    PHILIP    e. Nepal 390 u. Viva Alexandra xx 10718
        e. Darbhanga, Uppf. Gunvor Ebbekke
1988 - 89    DUNI BERNHARDINO    e. Cyrano 454 u. Bianca 12444 e. Lord Winther xx
        Uppf. Bo & Kerstin Helander
1990 -  91    COUNTRYMAN    e. Curacao xx  u. Jou Jou 7061 e. Jarramas 367
        Uppf. Lena Bergström
1992 -  93    DUNI BERNHARDINO    se 1988
1994    BEN RAZZLE xx     e. Rödhud xx u. Piglet e. Slabang
        Uppf. Birgit von Eckerman
1995    DUNI BERNHARDINO    se 1988
1996    TEACHERSxx    e. Long John xx u. Trainers Star xx e. Trainers Seat xx 808
        Uppf. Brantshammar Stuteri AB
1997        Ej utdelat
1998        Ej utdelat
1999    STRONG DEE    e. Strong Statement xx  u. Dixie 15411 e. Cyrano 457
        Uppf. Kjell Andersson
2000    DELIKAT    e. Irco Marco  u. Desirrée 21534 e. Koncerz
        Uppf. Anna Lewenhaupt Wall
2001    TOTO    e. Strong Statement xx  u. Vivi 18967 e. Curacaoxx
        Uppf. Brantshammar Stuteri AB
2002    BALLY´S GERONIMO    e. Strong Statement xx u. Bally Mee e. Irco Marco 662
        Uppf. Familjen Lagerdahl
2003 - 06    FAIR DOBBIN    e. Dragon 465 u. Little Fair 14913 e. Prince Fair xx
        Uppf.  Johan Nordgren
2007    BALLY´S GERONIMO    se 2002
2008    HELIA (F.4) 25703    e. Wildvogelxx 785, u. Lill-Heity (F.4) 14906, ue.Furidant 500.
        Uppf. Olle Gottschalk (Maria Norlin, arvtagare)