Årsberättelse 2010

11 mar 2013 Information

Mälardalens Varmblodsklubb vill rikta ett stort och varmt
TACK
TILL ALLA  SPONSORER ÅR 2010
SAMT
TILL FUNKTIONÄRER OCH FRIVILLIGA SOM GJORT VÅRA EVENEMANG MÖJLIGA.
FÖRLORAT STO ELLER FÖL?
HJÄLP finns att få!
Mer information finns hos
www.asvt.se
Ordinarie ledamot
Ledamot    Vald för    Åtgärd
Mats Bonnevier    2009-2010     Sittande
Bitte Cadstedt    2010-2011    Omval
Birgitta Dahlin    2010-2011    Omval
Marianne Hedberg    2010-2011    Omval
Eva Johansson    2009-2010    Sittande
Sofia Mikko    2009-2010    Sittande

Suppleanter
Ledamot    Vald för    Åtgärd
Anna Dabäck (Johansson)    2009-2010    Sittande
Henrik Mikko    2009-2010    Sittande
Gill Schröder    2009-2010    Sittande
Leonie Svedjemarker    2009-2010    Sittande
Görel Söderlund    2010    Fyllnadsval 1 år
Pernilla Deifen    2010-2011    Nyval

Revisorer        Revisorssuppleant
Ledamot    Åtgärd    Ledamot    Åtgärd
Lars-Göran Ström    Omval    Sten Palmgren    Omval
Olle Torstensson    Omval

Valberedning
AB län    2010     Malin Collin (fyllnadsval)
C län    2010-2011    Jan Philipsson (omval)
D län          Vakant
U län    2010-2011    Jonas Johnson (omval, sammankallande)


MVK har en egen hemsida, Välkommen att besöka oss där
www.malardalensvarmblodsklubb.se

Nyheter annonseras även via facebook
Bli vän med MVK!DAGORDNING VID MÄLARDALENS VARMBLODSKLUBBS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN 11 APRIL 2010         KL 16.00  HEBY FOLKETS HUS,  HEBY

 1.    Val av ordförande för mötet.

 2.    Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.

 3.    Fastställande av röstlängd.

 4.    Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.

 5.    Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.

 6.    Styrelsens redovisningshandlingar.

 7.    Revisorernas berättelse.

 8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

 9.         Beslut om resultat och balansräkning.
                               
10.    Bestämmande av eventuell ersättning till styrelse och revisorer.

11.    Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

12.    Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter.

13.    Val av två revisorer jämte suppleanter.

14.    Val av representanter till ASVH:s årsmöte.

15.    Val av valberedning med en representant för varje län o          sammankallande.   

16.    Fastställande av medlemsavgiften för 2011.
 
17.    Behandling av ärenden hänskjutna från styrelsen.
        Stadgeändring, medlemsstrukturen.

18.    Behandling av inkomna förslag från enskilda medlemmar.

19.    Övriga frågor.

20.    Avslutning.
AKTIVITETER ÅR 2010

Årsmöte
Planeringsdag
7 st ordinarie protokollförda möten
1 st extra medlemsmöte
5 dagar 3-årstest
2 dagar Fölvisning/Stamboksföring/Premiering
2 dagar Kvalitetsbedömning
Prisutdelning med clinic av Bo Tibblin och Roland Werner
Unga Uppfödare träff
Bedömningsledarträff

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar har under året uppgått till 252 st betalande och 30 st hedersmedlemmar.
INFORMATION
Under året har information spridits via årsberättelsen för 2009, MVK:s hemsida, en facebooksida och medlemstidningen. Hemsidan har många besökare och facebooksidan har mer än 100 "vänner".
STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har haft 7 st protokollförda sammanträden och ett planeringsmöte under året. Årsmötet hölls den 11 april i Heby Folkets Hus. I samband med det höll Görel Nyman en uppskattad föreläsning om hur man planerar sitt avelsarbete. Ett extra medlemsmöte hölls den 30 oktober för att klubba igenom de nya stadgarna som harmoniserats med ASVH:s nya stadgar.
UNGA UPPFÖDARE
Den 18 maj ordnade Unga Upfödare i samarbete med MVK, en träff för alla mellan 16 och 25 år och föder upp hästar. Träffen hölls hemma hos Anita Rostner, Myrsjö Gård, Enköping. Under kvällen diskuterades val av sto, val av hingst och vad man behöver tänka på inför, under och efter dräktighet. Anita delade med sig av sina erfarenheter och idéer kring hästavel. Anita och Myrsjö Gård sponsrade dessutom medlemmar i Unga Uppfödare med 20% på stationsavgifen!
HINGSTHÅLLARFONDEN
Mälardalens hingstförening är en ekonomisk förening som haft ca 50 medlemmar. Den bildades bl.a. för att få in hingstar som Limelight och Racot, men tynade sedan bort då prestationsaveln blev mer accepterad. Efter Arne Hardenborgs död har föreningen avregistrerats och de nu ca 40 000 kr har under 2009 förts över till en Robur mix-fond som nu förvaltas av MVK. Vid hingstföreningens sista stämman beslutades att pengarna skulle läggas i en fond för att främja uppfödning av svenska varmblodiga ridhästar i Mälardalen, t.ex. som ett pris. Redogörelse för hur pengarna används ska redovisas i verksamhetsberättelsen. Fonden disponeras under minst tre år. MVK har ännu inte tagit beslut om hur pengarna ska användas.

KARLSDALSPOKALEN
Pokalen tilldelades Ingrid Karlsson för år 2009 och överlamnades i samband med Kungakannan på Strömsholm i juni 2010.
KUNGAKANNAN
Kungakannan vanns år 2010 av Karisma (1) (SWB), e. L'Acteur 1041 u. Krevera (1) (SWB) e. Palermo 661, uppf. & äg. Bertil Andersson.
HORNSUNDSPOKALEN
Hornsundspokalen är skänkt av Madeleine Bratt Mörner och  vanns år 2010 av Spitfire (SWB), e Café au Lait,  u Spotlight e Lovis Corinth, uppf. & äg. Tiina & Johan Becker.
MVK:s PRISUTDELNING
Prisutdelning av championats- och vandringspriser förättades på Segersta Equestrian, Håbo, den 14 november. På dagens program fanns, förutom prisutdelning, en clinic av Bo Tibblin och veterinär Roland Werner med tema "Hästens hållbarhet", ett alltid lika intressant och aktuellt ämne. Ekipage från fyraåringar till färdig Grand Prix-häst deltog. Alla MVK:s funktionärer under 2010, bjöds in till evenemanget som var mycket uppskattat och samlade mer än 50 personer. Följande hästar tilldelades sponsorspriser:

Bästa 3-åriga gångartshäst helg 1:
Doniazade Tau, e. Don Romantic u. Nikiz (2) e. Master 850, uppf/ägare Görel Nyman, Knivsta
Bästa 3-åriga gångartshäst helg 2:
Spitfire e. Cafe au Lait u. Spotlight e. Lovis Corinth, Johan Becker, Valdemarsvik

Bästa 3-åriga hopphäst helg 1:
Capone EG e. Corlensky G u. Verona e. Corland, Emmy Edgardh, Sollentuna
Bästa 3-åriga hopphäst helg 2:
Sweet Northern e. Stakkato u. Eve la Fleur e. Embassy, Ingrid Ragnarsson, Kalix

Bästa gångartsföl i Enköping:
Mica (16) (SWB) e. Sir Donnerhall 95209 u. Millidi (16) e. D-Day 935, Eva Lundqvist, Kolbäck
Bästa hoppsföl i Enköping:
Althea e. Aerline H 949 u. Vanessa e.Grandsudan F 617, Jessica Bjällstam,  Tärnsjö
Bästa gångartsföl på Stjärnborg:
High X-clusive e. Highcruiser u. X-T-Sea e. Bellini, Ann-Catrin o Ekaterina Laitinen
Bästa hoppsföl på Stjärnborg:
Creta e. Crelido u. Mira e. Quattro B, Anita Rostner, Fjärdhundra

Bästa gångartshäst vid kvalitetsbedömning på Strömsholm:
Ambers Darling e. Don Primero u. Amber e. Amiral, Ida Willborg-Jonsson, Stockholm
Bästa hopphäst vid kvalitetsbedömning på Strömsholm:
Bravour 1197 e. Cornet Obolensky u. Pocahontas e. Quattro B, Nils-Gunnar Hansson,Västerås
Bästa löshoppningshäst vid kvalitetsbedömning på Strömsholm:
Qing WL e. Quite Easy u. Raclette (40) e. Ramiro Z, Catarina Forss, Älta


VI TACKAR VÅRA SPONSORER UNDER 2010:

    Askö Stuteri
Bästa hoppsto 3-årstest på Strömsholm: En levande fölavgift vid betäckning av valfri hopphingst ägd av Askö, d.v.s. Carte d’Or 1056, Bravour 1197, eller Contant Q 1203 att utnyttja under 2010 till: Sweet Northern, ägare: Ingrid Ragnarsson, Kalix
Bästa gångartssto 3-årstest på Strömsholm. En spermados från Silvano 1047 till:
Doniazade Tau e. Don Romantic u. Nikiz (2) e. Master 850, ägare: Görel Nyman, Knivsta

Föl med högst betyg gång. En gratis stationsavgift till: Mica (16) (SWB), äg/uppf: Eva Lundkvist, Kolbäck


Till högst bedömda föl. En gratis 45 dygnsavgift för valfri hingst, stationerad i Sverige i deras program. Priset gick till Mica (16) (SWB), äg/uppf: Eva Lundkvist, Kolbäck

Mor till högst bedömda föl. En gratis 45 dygnsavgift för valfri hingst, stationerad i Sverige i Ängagårdens program. Priset gick till Verona e. Corland u. Roma e. Aram, 
ägare: Inger Carnestad, Skå.


Bästa Mälardalsuppfödda föl. En fri betäckning med Lasandos till: Mica (16) (SWB), äg/uppf: Eva Lundkvist, Kolbäck

    ASVH
Avelsrådgivning till alla diplomston vid 3-årstestet på Strömsholm.
    Ittala Outlet Örsundsbro
Glasskål till alla diplomhästar vid treårstest och kvalitetsbedömningen vid Strömsholm.

Presentkort på försäkringspremie 500 kr till alla diplomhästar vid 3-årstester och kvalitetsbedömning vid Strömsholm.

Fotograf Roland Thunholm    
Fotografi av alla diplomhästar vid första helgens 3-årstest på Strömsholm.

VANDRINGSPRISERNA – 2010 ÅRS PRISTAGARE

Klubben har nu två vandringspriser. De ständigt vandrande och inteckning erövras av den som är uppfödare till framgångsrikaste Mälardalsuppfödda tävlingshäst i hoppning, och fälttävlan. Klangenstams vandringspris till bästa dressyrhäst delas inte längre ut.

IRMA LA DOUCE CUP, silverpokal skänkt av Yvonne och Sture Frykfors till bästa hopphäst.
Erövrades 2010 av Ann Louise Karlsson, Västerås för uppfödningen MADICK (F.5) , f-96, e. Cortez 679, u. Phacelia (F.5), ue. Ceylon 454.

CHARTAGOPOKALEN, silverpokal skänkt av Elly Elowsson anda till bästa fältävlandshäst.
Erövrades 2009 av Fam. Lagerdahl för uppfödningen BALLY’S GERONIMO, e. Strong Statement xx u. Bally Mee e. Irco Marco 662.